Primăria Comunei Lazuri de Beiuş
Înapoi la:HomeSunteţi la:CULTURă şI ÎNVăţăMâNT
Str. Principală nr.95 +40 259.32.91.32 primaria.lazuridebeius@cjbihor.ro
 
 
 
 
 
 
Consultare
Taxe şi impozite
ON - LINE
Comuna noastra
e-Formulare
Comunicate de Presa
Cultură şI Învăţământ________Modificată în : 05.03.2012

 

In comuna Lazuri de Beiuş  isi desfasoara activitatea urmatoarele institutii:

a)  In domeniul educatiei :

- Scoala cu clasele I-VIII – Lazuri de Beiuş;

- Scoala cu clasele I-VIII – Hinchiriş;

- Scoala cu clasle I-IV  - Cusuiuş;

- Scoala cu clasele I-IV - Bǎleni;

- Gradinita cu program normal  Lazuri de Beiuş;

- Gradinita cu program normal Cusuiuş;

- Gradinita cu program normal Bǎleni;

- Gradinita cu program normal Hinchiriş;

La nivelul anului scolar 2007-2008 unitatile de invatamant din comuna erau frecventate de un numar de  prescolari si scolari, indrumati de  cadre  didactice.

 

 

b)  În domeniul culturii :

- Caminul Cultural Lazuri de Beiuş, cu o capacitate de 200 locuri .

- Caminul Cultural Cusuiuş, cu o capacitate de 200 locuri;

- Caminul Cultural Bǎleni, cu o capacitate de 100 locuri ;

- Caminul Cultural Hinchiriş, cu o capaictate de 450 locuri ;

- Biblioteca comunala


 
Ultimele pagini vizitate de dvs: